SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Analyse om familieretlige konflikter. Er der brug for ny forskning?

Del
Analysenotatets formål er at kortlægge, hvad man ud fra eksisterende kilder kan vurdere om omfanget og karakteren af forældres familieretlige konflikter i dag. Notatet vil på grundlag af tilgængelig statistik, udredning og forskning give et bud på udviklingen på området og på, om der er grundlag for at igangsætte ny forskning, herunder i givet fald af hvilken karakter. Det vil være en underliggende præmis for notatet, at kortlægningen sker med henblik på en fremtidig gennemgang af det familieretlige område.
Projektleder Mai Heide Ottosen, SFI
Periode 01.01.2016 - 31.12.2017
Status Afsluttet
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Mai Heide Ottosen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 88 E-MAIL mho@vive.dk
Publikationer fra dette projekt
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie
emneord: Familiemønstre, Skilsmisse, Litteraturstudie

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk