SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Analyser af data om trivsel blandt erhvervsskoleelever

Del
Aftalen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (Regeringen, 2014) foreskriver, at trivsel blandt elever på erhvervsuddannelserne fremmes. Trivsel på erhvervsuddannelserne kan være afgørende for elevernes udbytte af uddannelsen. For at kunne vurdere trivselsniveauet blandt erhvervsskoleeleverne er det imidlertid nødvendigt at konstruere valide spørgsmål og skalaer til måling af trivsel. Dette projekt bidrager til dette arbejde gennem analyser af eksisterende trivselsmålinger på data fra EUD. Analyserne munder ud i konstruktionen af otte skalaer til afdækning af områder af trivsel blandt erhvervsskoleelever.
Projektleder Anders Holm, SFI
Deltagere Maria Keilow Sørensen, SFI
Periode 28.01.2015 - 16.02.2016
Status Afsluttet
Afdeling VIVE Uddannelse
Kontaktperson

Maria Keilow Sørensen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 98 E-MAIL mkw@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Skole og uddannelse
emneord: Skole og uddannelse, Erhvervsuddannelse, Teori og metode

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk