SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Anbragte unges rettigheder

Del
Dette kapitel om rettighederne for unge, der er anbragt uden for hjemmet, er en del af en international antologi om udsatte børns rettigheder (Human Rights in Child Protection), med vægt på rettighederne som de er formuleret i FN’s Børnekonvention. I kapitlet ses på, i hvilken udstrækning det ser ud til, at vi med unge anbragte er i stand til at indfri Børnekonventionens intentioner. Føler unge anbragte sig involveret i beslutningen om at blive anbragt uden for hjemmet, og oplever de at bo i et miljø, hvor de dels bliver set som unikke unge mennesker og bliver og bliver hørt og set? Det undersøges også, i hvilket omfang de unge oplever at bo i et miljø, hvor der drages omsorg for dem, og hvor der er nogen, der holder af dem. Det er et overordnet resultat, at unge, der er anbragt under institutionelle former, i langt mindre udstrækning end unge i familiepleje oplever, at deres rettigheder respekteres og indfris.
Projektleder Anne-Dorthe Hestbæk, SFI
Periode 15.03.2018 - 30.04.2018
Status Afsluttet
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Anne-Dorthe Hestbæk

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 94 E-MAIL adh@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie
emneord: Anbringelser, Udsatte børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk