SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Bedre sent end aldrig? Skole, uddannelse og arbejde til for unge, som fuldfører gymnasiale uddannelse i en sen alder i de nordiske lande.

Del
Dette delprojekt er en komparativ nordisk projekt vedrørende unge, der ikke afslutter en gymnasial uddannelse på regelmæssig tid. To vigtige spørgsmål motivere vores undersøgelse: Hvad er belønningen for ikke-fuldførte efter afslutningen gymnasial uddannelse på et senere tidspunkt, i forhold til at følge andre baner, såsom arbejde, offentlige uddannelsesordninger (aktive arbejdsmarkedspolitik), eller som har en NEET status? Hvad er fordelene ved en strømlinet skolesystem med fokus på tidlig afslutning, kontra et dobbelt system kendetegnet ved en mere kontinuerlig sammenhæng mellem skolegang og arbejde? Der er gode grunde til at foretrække begge typer systemet, både af effektivitetsmæssige og af fordelingsmæssige årsager, og der vil sandsynligvis være vigtige forskelle mellem faglige og almene spor. I dette delprojekt forsøger vi at besvare nogle mere specifikke spørgsmål, som vil være vigtige for at vurdere disse spørgsmål.
Projektleder Karsten Albæk, SFI
Periode 01.01.2016 - 31.12.2019
Status Aktivt
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Kontaktperson

Karsten Albæk

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 04 E-MAIL kal@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse, Udsatte grupper
emneord: Arbejdsmarkedet, Arbejdsudbud, Beskæftigelse, Ledighed, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Familiebaggrund, Inklusion, Ungdomsuddannelse, Skolegang, Kompetencer, Førtidspension, Kontanthjælp, Marginalisering, Effektmåling, Komparative analyser, Levevilkår, Ulighed, Social arv

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk