SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Børn der er vidnende om vold i nære relationer – menneskelige og økonomiske konsekvenser

Del
Det er først i de senere år, at man er blevet opmærksom på, at børn, der er vidne til vold i familien, også er indirekte ofre for volden og nogle forskere betegner børns vidende om hustruvold som et eksempel på psykologisk mishandling. Børnene udviser i nogle tilfælde de samme symptomer, som hvis de selv var blevet udsat for fysisk mishandling og undersøgelser viser, at de ofte har følelsesmæssige, adfærdsmæssige eller sociale problemer, herunder også skoleproblemer. Hertil kommer, at også partnervold i familien har samfundsøkonomiske konsekvenser og omfatter alle aktører, der bliver påvirket af partnervold i familien, dvs. udover barnet, også mor og far. De samfundsøkonomiske konsekvenser for mor og far er undersøgt tidligere i dansk sammenhæng, og det anslås at vold mod kvinder koster det danske samfund ½ mia. årligt. Når der er tale om partnervold mod kvinder, er de direkte konsekvenser dem, som voldsofret oplever. Der findes imidlertid, så vidt vi kan se, stort set ingen analyser af de samfundsøkonomiske konsekvenser for børn, der er vidende om partnervold i familien. I dette projekt: 1) Belyses konsekvenser for børn af at hvor mødrene har været udsat for vold - sammenlignet med jævnaldrende børn– både på kort og på lidt længere sigt. 2) Foretages en samfundsøkonomisk analyse af konsekvenserne for børn, der er opvokset med partnervold i familien.
Projektleder Stéphanie Vincent Lyk-Jensen, SFI
Periode 01.03.2016 - 31.12.2019
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Stéphanie Vincent Lyk-Jensen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 34 E-MAIL svj@vive.dk
Publikationer fra dette projekt
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Udsatte grupper
emneord: Udsatte børn og unge, Familiemønstre

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk