SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Børn og Unge i Danmark 2018

Del
Formålet med Børn og Unge i Danmark er at belyse og analysere børnevelfærd i et udviklingsperspektiv. Projektet indsamler og bearbejder data samt analyserer og formidler resultater om den danske børnebefolknings tilstand. ”Velfærd og ”trivsel” belyses gennem otte velfærdsdomæner, som tilsammen dækker knap 40 komponenter og omkring 100 indikatorer. Undersøgelsen er designet som en (longitudinel) panelundersøgelse, der gentages hvert fjerde år. De samme respondenter medvirker i dataindsamlingerne fra gang til gang. Derved kan man belyse udviklingen over tid for forskellige årgange af børn og følge udviklingen for de samme børn. Danske børn og unge er i undersøgelsen repræsenteret ved fem aldersgrupper: de 3-, 7-, 11-, 15- og 19-årige. Data til undersøgelsen hidrører dels fra en survey, som gennemføres blandt de unge respondenter selv, for de yngste aldersgrupper dog blandt børnenes mødre. Bruttostikprøven omfatter 11.200 personer. Dels kobles registerbaserede data til de surveybaserede informationer. Børn og Unge i Danmark udmøntes i en national børnerapport, som på en ny måde sammensætter grundlæggende viden om børnebefolkningens tilstand. Den kan bruges som et opslagsværk af alle, der beskæftiger sig professionelt med børn, fx af beslutningstagere, socialrådgivere og pædagoger, i undervisningen og af studerende. Det er et væsentligt succeskriterium for Børn og Unge i Danmark, at resultaterne også kan anvendes af praktikerkredse, der opererer på det børnesociale område. Derfor løftes problemstillinger om udsathed frem i analyserne. Fra data kan endvidere genereres videnskabelige analyser. Den første dataindsamlingsrunde af Børn og Unge i Danmark fandt sted i 2009, og resultaterne blev publiceret i 2010. 2. bølge fandt sted i 2013 (publicering 2014). Dette er den 3. bølge, som gennemføres i foråret 2013 og udmøntes i en rapport i 2014.
Projektleder Mai Heide Ottosen, SFI
Periode 04.10.2016 - 01.03.2019
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Mai Heide Ottosen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 88 E-MAIL mho@vive.dk

Søg på sfi.dk