SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Børneforløbsundersøgelsen 6. indsamling, Årgang 95, 18 år

Del
Siden 1996 har SFI fulgt et repræsentativt udsnit af 6.000 danske børn, der blev født i efteråret 1995 (BFU) samt et mindre udsnit af børn med etnisk minoritetsbaggrund (EFU). Til dato har der været gennemført seks dataindsamlinger blandt de danske børn og deres familier: da børnene var 4-5 måneder (1996), 3½ år (1999), 7 år (2003), 11 år (2011) 15 år (2011) og 18 år (2014). I 2003 blev der iværksat en forløbsundersøgelse blandt alle børn fra samme årgang, som er eller har været anbragt uden for hjemmet (AFU); denne undersøgelsesdel har hidtil været gennemført fire gange (2003, 2007, 2011 og 2014). Fra forløbsundersøgelsernes start har det været planen at indsamle data om 1995’erne hvert tredje til fjerde år gennem børnenes opvækst med mulighed for at følge dem ind i voksenlivet. Forløbsundersøgelserne bidrager med viden om, hvilke faktorer og indsatser, der præger børns udviklingsveje gunstigt eller ugunstigt og kan dermed give indsigt om, hvad der påvirker individers livschancer. Dette projekt omfatter analyser af den 6. dataindsamling af BFU, den fjerde dataindsamling af AFU, suppleret med en dataindsamling blandt et repræsentativt sample af unge fra 1995-kohorten med etnisk minoritetsbaggrund.
Projektleder Jens-Peter Thomsen, SFI
Deltagere Karen Margrethe Dahl, SFI
Siddhartha Baviskar, SFI
Christopher Jamil de Montgomery, SFI
Signe Frederiksen, SFI
Maria Hedemark Poulsen, SFI
Mette Lausten, SFI
Mai Heide Ottosen, SFI
Stine Vernstrøm Østergaard, SFI
Rikke Fuglsang Olsen, SFI
Jeanette Østergaard, SFI
Dines Andersen, SFI
Periode 01.01.2015 - 31.12.2016
Status Afsluttet
Kontaktperson

Jens-Peter Thomsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 35 E-MAIL jpt@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk