SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

CRUNCH

Del
International forskning viser, at investeringer i børns udvikling før de fylder seks har stor betydning for deres skoleparathed og -resultater. Mens der er vist betydelige effekter af målrettede indsatser for sårbare børn, investerer Danmark primært i universelle programmer for alle børn. Med Center for Research on Universal Child Policies (CRUNCH) undersøger vi, om de universelle indsatser udgør en optimal ramme, der sikrer lige muligheder for alle børn, og giver alle mulighed for at udfolde deres potentiale i det danske uddannelsessystem. CRUNCHs forskningsprogram fokuserer på de to største danske investeringer i børn i førskolealderen: Sundhedsplejerskeordningen og Daginstitutionerne. Vi vil systematisk kortlægge og effektevaluere hovedelementerne i disse indsatser. Vi etablerer en internationalt set enestående datainfrastruktur, som gør det muligt at kortlægge indsatser og børns udvikling i de første leveår. Vi følger op på status quo-analysen ved at implementere og evaluere innovative og mere målrettede indsatser. Sammen med offentlige og private non-profit partnere implementerer vi fx forældretræningskurser i sundhedsplejen i Frederiksberg kommune. Samlet set vil vores resultater afgøre, om en mere målrettet ressourceanvendelse på børn med særlige behov giver et større afkast og reducerer social ulighed mere end universelle programmer. Dermed vil viden fra CRUNCH blive basis for anbefalinger for fremtidens investeringer i børns udvikling i Danmark og internationalt.
Projektleder Miriam Wüst, SFI
Periode 01.03.2016 - 29.02.2020
Status Aktivt
Afdeling VIVE Sundhed
Kontaktperson

Miriam Wüst

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 95 E-MAIL miw@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Børn, unge og familie
emneord: Dagtilbud, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Familiebaggrund, Sundhedsøkonomi, Effektmåling, Randomiseret kontrolleret forsøg

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk