SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Den gode arbejdspladsinklusion for personer med udfordringer

Del
Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfælleskabet har sat gang i et projekt, der skal sætte spot på det gode inklusionsforløb for borgere med særlige udfordringer på kommunale arbejdspladser. Formålet med projektet er at undersøge, om der på kommunale arbejdspladser findes eksempler på gode inklusionsforløb. Disse gode eksempler skal formidles til samtlige kommuner, og hvis det er muligt, skal der stilles pejlemærker op for det gode inklusionsforløb med bred lokal opbakning på arbejdspladserne. Med det gode inklusionsforløb menes et forløb, der på en gang kan sikre en person med udfordringer et godt forløb på en arbejdsplads samtidig med, at det ikke belaster medarbejderne på den samme arbejdsplads. Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfælleskabet har bedt SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd om at udføre projektet. Projektet er kvalitativt og der indgår i alt 12 arbejdspladser i 3 forskellige kommuner.
Projektleder Helle Holt, SFI
Periode 01.04.2016 - 08.03.2018
Status Afsluttet
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Kontaktperson

Helle Holt

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 48 E-MAIL hh@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Beskæftigelse, Arbejdsmarkedet, Fleksjob, Inklusion, Virksomheder

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk