SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Efter bachelorgraden – uddannelsesvalg og overgange

Del
For mere end ti år siden blev 3+2 Bologna-strukturen indført på danske universiteter. Den betød, at studerende først skal vælge kandidatuddannelse når de afslutter deres bachelor. Alligevel er der både i Danmark og internationalt en sparsom viden om, hvordan studerende vælger, og hvilke overvejelser der indgår i deres valg. Det betyder, at politiske og administrative beslutninger om reguleringer af uddannelser og vejledning af studerende i dette valg ikke kan bygge på viden. Målet med forskningsprojektet er at undersøge de studerendes valgprocesser og overgangsmønstre i overgangen til kandidatuddannelse og samtidig at udvikle den teoretiske forståelse af feltet. Projektet kombinerer forskellige kvantitative og kvalitative metoder i tre delprojekter. I det første gennemføres en ikke tidligere udført statistisk kortlægning af de studerendes valg af kandidatuddannelse på nationalt plan. I det andet følges valgprocessen og overgangen efter bacheloruddannelsen for studerende fra fem tekniske og naturvidenskabelige bacheloruddannelser gennem en række narrative interviews. Det tredje delprojekt er en antropologisk undersøgelse af tre af de udvalgte bacheloruddannelser med fokus på hvordan uddannelseskultur spiller sammen med de studerendes valgproces. Projektet placeres på Københavns Universitet og gennemføres i samarbejde med SFI og Århus Universitet. Internationale eksperter bidrager med analyser af internationale.
Projektleder Jens-Peter Thomsen, SFI
Periode 01.01.2018 - 01.06.2021
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Jens-Peter Thomsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 35 E-MAIL jpt@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Familiebaggrund, Familiemønstre, Ulighed, Social arv

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk