SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Efter Volden? Børn på krisecentre

Del
Dette ph.d.-projekt undersøger fra barnets perspektiv, hvad der sker med familielivet når et barn flytter på krisecenter med sin mor. Hvert år tilbringer 2.000 børn kortere eller længere tid på et krisecenter i Danmark efter at have oplevet vold i hjemmet. Forskningsfeltet om børn, der oplever vold i hjemmet, er præget af tilgange og begreber, som placerer børnene i en passiv rolle i forhold til hvordan de håndterer og forstår den vold og de komplekse familierelationer de oplever. På grund af dette mangler vi viden om, hvordan børn aktivt forholder sig til og praktiserer det at være en familie i skyggen af vold i hjemmet. Særligt bliver de komplekse familierelationer tydelige, når moren og barnet flytter på et krisecenter for kvinder, mens faren bliver tilbage i hjemmet. Med afsæt i etnografisk feltarbejde og kvalitative interviews vil dette ph.d.-projekt undersøge, hvordan børn oplever og navigerer nære familierelationer under og efter et ophold på et krisecenter. Teoretisk inddrager projektet familiesociologiske og narrative teorier.
Projektleder Sofie Henze-Pedersen, SFI
Periode 01.02.2018 - 31.01.2021
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Sofie Henze-Pedersen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 60 E-MAIL shp@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Udsatte grupper
emneord: Børn og unge, Udsatte børn og unge, Familie, Udsatte grupper

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk