SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

En kvantitativ og kvalitativ evaluering af Settlementets eksperiment rettet mod svage ledige

Del
Vive evaluerer Settlementets indsats: ”Effektiv kompetenceopbygning, socialøkonomiske trædesten og trygge overgange”. Indsatsen består af en særlig tilrettelagt og helhedsorienteret indsats for udsatte ledige samt en udviklet metodepakke, som Settlementet har fået ressourcer til at gennemføre af A.P. Møllerfondet. I tæt samarbejde med Settlementet og Københavns Kommune, gennemfører Vive evalueringen af indsats og metodepakke og varetager en koordinerende rolle, der fra projektets start skal sikre, at fordelingen af deltagere til projektet lever op til de validitetsstandarder, der muliggør det metodisk mest velegnede forskningsbaserede evalueringsdesign til at måle effekter, erfaringer, gevinster, omkostninger og udbredelsesperspektiver ved projektet. Evalueringen består af 3 dele: En kvantitativ effektevaluering (RCT), en kvalitativ virkningsevaluering og en samfundsøkonomisk analyse.
Projektleder Helle Holt, SFI
Periode 01.08.2017 - 31.12.2022
Status Aktivt
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Kontaktperson

Helle Holt

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 48 E-MAIL hh@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Udsatte grupper
emneord: Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Effektmåling, Randomiseret kontrolleret forsøg

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk