SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

En videnskabelig evaluering af kurset ”Lær at tackle job og sygdom”

Del
En videnskabelig evaluering af kurset ”Lær at tackle job og sygdom” Komiteen for sundhedsoplysning er begyndt at implementere et større randomiseret forsøg for sygemeldte borgere. Formålet med forsøget er at belyse, om et manualbaseret mestrings-kursus (coping-kursus), Lær at tackle job og sygdom, påvirker varigheden af sygefraværet og de sygemeldtes beskæftigelse samt deres livskvalitet, motivation og tiltro til, at de kan håndtere deres hverdagsliv. Hypotesen er, at kurset øger deltagernes motivation og tro på egne evner og herigennem øger deres beskæftigelseschancer. Det er planlagt at gennemføre forsøget i 30 kommuner. Projektet er igangsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen), og Komiteen for sundhedsoplysning er ansvarlig for projektets implementering og afvikling. På anmodning fra Komiteen for sundhedsoplysning har SFI indvilget i at forestå den beskæftigelsesmæssige effektmåling. Denne effektmåling vil bygge på registeroplysninger om sygedagpenge og beskæftigelse.
Projektleder Jan Høgelund, SFI
Periode 01.08.2013 - 31.12.2017
Status Afsluttet
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Sygefravær, Arbejdsudbud, Beskæftigelse

Søg på sfi.dk