SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

ERIS - elevers rolle i det inkluderende skolemiljø

Del
Projekt ERIS - Elevers roller i det inkluderende skolemiljø - udvikler og afprøver indsatser, der med udgangspunkt i elevernes egen rolle bidrager til at skabe et inkluderende læringsmiljø for elever i folkeskolen. Projektet består af tre dele. Den første del kortlægger eksisterende forskning om elevernes betydning i det inkluderende læringsmiljø. Den anden del afdækker konkrete danske praksiserfaringer med indsatser, som understøtter elevers rolle i det inkluderende læringsmiljø. Denne del består dels af en kvantitativ undersøgelse af inklusionsindsatser på landsplan med udgangspunkt i første runde af Inklusionspanelet samt registerdata og dels af en kvalitativ afdækning af udvalgte inklusionsindsatser, hvor elever er de væsentligste aktører. Det tredje delprojekt udvikler og afprøver inklusionsindsatser, som på basis af viden indsamlet i de foregående to delprojekter forventes at fremme elevernes læring og trivsel. Der tages udgangspunkt i elevernes oplevelser af, hvilke indsatser der understøtter og frem
Projektleder Anna Amilon, SFI
Periode 14.03.2014 - 31.12.2015
Status Afsluttet
Kontaktperson

Anna Amilon

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 14 E-MAIL ame@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Skole og uddannelse
emneord: Skole og uddannelse, Inklusion

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk