SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Et bedre match - personer med bevægelseshandicap og arbejdsmarkedet

Del
Formålet med at etablere Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse er at undersøge og forbedre beskæftigelsessituationen for mennesker med bevægelseshandicap. Et forskningsprojekt kaldet ”Et bedre match - personer med bevægelseshandicap og arbejdsmarkedet” er udgangspunktet for opbygningen af centeret. Projektet vil anvende en unik integreret arbejdsmarkedsforståelse til at finde ny viden om mennesker med bevægelseshandicap (udbudssiden), arbejdsgiverne (efterspørgselssiden) og beskæftigelsessystemet (matchningssiden). Det treårige forskningsprojekt vil endvidere anvende nye teoretiske perspektiver til forståelsen af beskæftigelsessituationen for mennesker med bevægelseshandicap. Projektet forstår grundlæggende arbejdsmarkedet som kendetegnet ved ”asymmetrisk information”, hvilket har særdeles negative konsekvenser for mennesker med bevægelseshandicap, som er i risiko for at blive indirekte diskrimineret i virksomhedernes rekrutteringsprocesser og overset i jobcentrenes beskæftigelsesindsatser. Projektet trækker i forlængelse heraf på begreberne ”ableism” og ”aversive disableism” til at forstå den tavse og skjulte eksklusion af personer, som ikke lever op til gængse normer for ”normalitet”. Forskningsspørgsmålet er: Hvilke faktorer og mekanismer udgør barrierer for arbejdsmarkedsintegration af mennesker med bevægelseshandicap, og hvordan kan situationen forbedres?
Projektleder Helle Holt, SFI
Periode 01.11.2017 - 31.12.2020
Status Aktivt
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Kontaktperson

Helle Holt

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 48 E-MAIL hh@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Udsatte grupper
emneord: Arbejdsudbud, Beskæftigelse, Inklusion, Handicap, Eksklusion, Teori og metode, Mixed methods

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk