SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Etniske minoritetsældre og selvudpegede hjælpere: Familiedynamik som afsæt for kommunal velfærdsinnovation

Del
Projektet, der er et samarbejde imellem Aarhus Universitet, SFI – det Nationale Forskningscenter for Velfærd samt Ishøj og Aarhus Kommuner har som omdrejningspunkt ordningen ’selvudpeget hjælper’ (Serviceloven § 94). Det er en ordning, hvor kommuner aflønner fx et familiemedlem til at varetage specifikke omsorgsopgaver for plejekrævende ældre i eget hjem. Ordningen anvendes overvejende af etniske minoritetsfamilier. I de to deltagende kommuner vil etnografiske feltstudier belyse, hvordan pakistanske, tyrkiske og palæstinensiske familier, der har – eller får tilkendt – sådanne hjælpere, drager omsorg for ældre, plejekrævende familiemedlemmer og hvordan adgang til ordningen indvirker på fx generationsforhold, kønsrelationer og tidsforbrug i familierne. Endvidere vil feltarbejde i de to kommunale forvaltninger følge udvikling, implementering og drift af ordningen. Et centralt output fra projektet er fælles udvikling af et opkvalificeringsforløb, der skal hæve kvaliteten af den ’selvudpegede hjælper’-ordning. Opkvalificeringsforløbet vil være en del af en ’videnspakke’, der ved projektets afslutning kan udbredes til andre kommuner og dermed bidrage til at løfte den udfordring, det stigende antal etniske minoritetsældre fremover vil udgøre.
Projektleder Anika Liversage, SFI
Periode 01.09.2017 - 31.08.2020
Status Aktivt
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Kontaktperson

Anika Liversage

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 57 E-MAIL ani@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Ældres levevilkår
emneord: Familiebaggrund, Ligestilling, Etniske minoriteter, Indvandrere, Levevilkår, Ældre

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk