SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

European Social Survey ESS 9R

Del
European Social Survey ESS udgør det store og fagligt ambitiøse fælleseuropæiske projekt, der tilvejebringer komparative surveydata af højeste kvalitet og stiller dem til rådighed for forskere, studerende og andre interesserede. ESS har været gennemført hvert andet siden 2002. Danmark har deltaget i alle runder bortset fra 8. runde i 2016. Formålet med undersøgelsen er for det første, at give et grundlag for at følge og fortolke ændringer i de europæiske befolkningers holdninger og værdier og belyse sammenhænge mellem disse og andre udviklingstendenser i Europa. For det andet at udvikle metoder til at forbedre kvaliteten af tvær-nationale surveyundersøgelser. Undersøgelsen er således i hvert land gennemført efter nogle strikse retningslinjer for stikprøveudtagning, svarprocenter, besøgsinterviews, oversættelsesprocedurer mv. for at sikre en ensartet høj kvalitet og sammenlignelighed. ESS blev i 2013 etableret som et ERIC (European Research Infrastructure Consortium). Den danske deltagelse i ESS 9. runde er finansieret af Carlsbergfondet. Seniorforsker Torben Fridberg, VIVE, er national koordinator. Dataindsamlingen gennemføres af DST-Survey i september-december 2018 og frigivelsen af den endelige internationale datafil er planlagt til oktober 2019.
Projektleder Torben Fridberg, SFI
Periode 01.01.2018 - 31.12.2019
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Torben Fridberg

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 47 E-MAIL tf@vive.dk

Søg på sfi.dk