SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evaluering af boligsociale indsatser og huslejenedsættelser

Del
Evaluering af boligsociale indsatser og huslejenedsættelser støttet af Landsbyggefonden i perioden 2008-2016 Abstract: Projektet evaluerer effekterne af de boligsociale indsatser og huslejenedsættelser som Landsbyggefonden har støttet i perioden 2008-2016. Projektet er opdelt i en række delprojekter: 1. Vi kortlægger udgangssituationen ved at afdække, hvad der kendetegner boligområderne ved indsatsens påbegyndelse, og vi tegner et billede af, hvilke indsatser der er igangsat. Vi afdækker, hvilke antagelser om sammenhænge mellem indsatser og effekter indsatsen er baseret på. 2. Vi undersøger, hvilken effekt de forskellige indsatser har for boligområdernes udvikling, og vi ser på, hvilke kombinationer af indsatser der giver den bedste effekt. Vi anvender et analysedesign, der giver det stærkeste grundlag for at kunne tage højde for forhold omkring kontrol og selektion, og gør brug af de stærkeste statistiske metoder til at afdække effekter af indsatsen. 3. Områdesekretariaterne er et omdrejningspunkt for orga
Projektleder Gunvor Christensen, SFI
Deltagere Vibeke Jakobsen, SFI
Rune Christian Holger Jørgensen, SFI
Malene Rode Larsen, SFI
Periode 01.10.2009 - 01.09.2016
Status Afsluttet
Kontaktperson

Gunvor Christensen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 15 E-MAIL guc@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Samfund og sammenhængskraft
emneord: Boligsociale indsatser

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk