SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evaluering af det danske FEAD projekt

Del
Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (The Fund for European Aid to the Most Deprived, FEAD) blev lanceret i januar 2014 som et middel til at bekæmpe fattigdom og hjemløshed i Europa. Programmet er en del af EU 2020-initiativet om ”En europæisk platform mod fattigdom og social udstødelse”. I Danmark bliver programmet udmøntet via to ansøgningspuljer (i henholdsvis 2016 og 2019), hvor frivillige foreninger kan få støtte til opsøgende aktiviteter, der medvirker til, at de mest social udsatte borgere opnår en mere stabil og tryg tilværelse. I alt forventes det, at fire indsatsprojekter over de to ansøgningspuljer vil opnå støtte. VIVE hjælper Socialstyrelsen med at evaluere de danske FEAD-støttede indsatsprojekter, som arbejder med en særlig gruppe af svært udsat borgere i Danmark. Gruppen er karakteriseret ved, at de ikke i tilstrækkelig grad anvender eksisterende sociale tilbud, og derfor ikke modtager den nødvendige hjælp og støtte, de har behov for. Evalueringen omhandler både kvantitative og kvalitative datakilder og vil give viden om to fokusområder: 1) Viden om, i hvilken grad særligt udsatte borgere, der deltager i FEAD-støttede projekter, får en øget deltagelse i andre indsatsprogramme; 2) Viden om god implementering af sociale indsatsprojekter, der søger at forbedre livsvilkårene for særligt socialt udsatte borgere, som vil kunne videreføres til lignende projekter om socialt udsatte borgere.
Projektleder Anne Petersen, SFI
Periode 01.01.2018 - 31.12.2021
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Anne Petersen

Kontaktperson
DIREKTE E-MAIL anpe@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Udsatte grupper
emneord: Udsatte grupper, Hjemløshed

Søg på sfi.dk