SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evaluering af en multi-sensorisk læseindsats

Del
At lære børn at læse er en af de vigtigste opgaver for skolen, men mange børn går ud grundskolen med utilstrækkelige læsefærdigheder. Derfor er det vigtigt at udvikle effektive metoder til at hjælpe børn, der har svært ved at lære at læse. Tidlige indsatser er vigtigt, både for at børnene skal undgå lange perioder med skoleproblemer, og for at det er mere ressourceeffektivt at lindre problemer tidligt. Dette projekt undersøger effekten af læseindlæringsmetode for elever i 0. og 1. klasse, der har brug for ekstra læsetræning. Metoden kombinerer tre hovedkomponenter, der understøttes af tidligere forskning: fokus på fonologisk bevidsthed, multi-sensorisk træning og intensivundervisning en-til-en eller i små grupper. Vi bruger et lodtrækningsforsøg i form af en såkaldt venteliste-design, som giver os mulighed både for at få pålidelige skøn over effekterne af metoden og til at give metoden til alle elever, der har behov for ekstra hjælp. Vi undersøger effektivitet på standardiserede test af afkodning og bogstavsviden, måling af ikke-kognitive udfald, og undersøger omkostningseffektiviteten af metoden.
Projektleder Jens Dietrichson, SFI
Periode 01.01.2017 - 30.05.2019
Status Aktivt
Afdeling Udsatte børn, dagtilbud og skole
Kontaktperson

Jens Dietrichson

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 97 E-MAIL jsd@sfi.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Skole og uddannelse
emneord: Skole og uddannelse, Kompetencer, Teori og metode, Randomiseret kontrolleret forsøg

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk