SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evaluering af fleksjobordningen

Del
I 2013 trådte en ny fleksjobordning i kraft. Fleksjob er stadig en ansættelsesform for borgere, som har en varig og betydelig nedsat arbejdsevne. Det nye består bl.a. i, at der ikke er en nedre grænse for antallet af ugentlige arbejdstimer, at fleksjobbet kun gives for en 5 årig periode, hvorefter personens arbejdsvene skal vurderes igen, samt at de såkaldte fastholdelsesfleksjob først kan komme i stand efter, at personen med nedsat arbejdsevne er blevet fastholdt på arbejdspladsen i et aftalebaseret skånejob i 12 måneder. Hovedformålet med denne undersøgelse er at belyse fleksjobreformens betydning for to af de centrale aktører, nemlig de fleksjobansatte og virksomhederne. Hovedfokus i undersøgelsen er hhv. at beskrive borgere, der er blevet ansat i et fleksjob i 2013, at beskrive de virksomheder disse borgere er blevet ansat på, samt at beskrive borgernes selvoplevede progression i arbejdsevnen. I undersøgelsen anvendes registerdata og surveydata.
Projektleder Helle Holt, SFI
Deltagere Mona Larsen, SFI
Henning Bjerregaard Bach, SFI
Søren Jensen, SFI
Periode 01.11.2013 - 31.12.2015
Status Afsluttet
Kontaktperson

Helle Holt

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 48 E-MAIL hh@vive.dk
Publikationer fra dette projekt
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Fleksjob

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk