SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evaluering af forsøg med indsatsen ressourceforløb i Københavns kommune

Del
Københavns kommune iværksætter en tværfaglig, virksomhedsrettet og koordineret forsøgsindsats for borgere i ressourceforløb med henblik på, at flere udsatte borgere kommer i beskæftigelse og færre bliver afhængige af langvarig social støtte og lægelig behandling. Københavns kommune har bedt SFI om at evaluere indsatsen. I følge en forskningsoversigt er der evidens for, at udsatte borgere kan få forbedret deres helbred og funktionsevne, når de hjælpes af et tværfagligt team, samt at en tidlig virksomhedsrettet indsats har en beskæftigelseseffekt for de mest udsatte borgere, hvis denne indsats sker med støtte fra et tværfagligt team. SFI’s evaluering af mentorordningen viser desuden, at personlig støtte og vejledning fra en mentor, der samarbejder tæt med borgerens kommunale sagsbehandler, kan være afgørende for at skabe en sammenhængende indsats på tværs af kommunale forvaltninger og sundhedsvæsenet. Formålet med Københavns kommunes projekt er at bringe ovennævnte redskaber i anvendelse med henblik på at øge effekten af indsatsen for udsatte borgere i ressourceforløb. SFI varetager evalueringen af indsatsen, der dels består af et randomiseret kontrolleret forsøg dels en kvalitativ beskrivelse af indsatsen samt implementeringen af indsatsen.
Projektleder Helle Holt, SFI
Deltagere Helle Hansen, SFI
Periode 14.10.2016 - 30.03.2019
Status Aktivt
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Kontaktperson

Helle Holt

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 48 E-MAIL hh@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Arbejdsmarkedet, Beskæftigelse, Fleksjob, Ledighed, Randomiseret kontrolleret forsøg

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk