SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evaluering af ”Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats”

Del
Evaluering af ”Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats” SFI evaluerer i dette projektet initiativet ”Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats,” der består i en række kommunale integrationsprojekter støttet af Satspuljen. Det primære formål med evalueringen er at skabe viden, der skal medvirke til fremadrettet at styrke den kommunale integrations- og beskæftigelsesindsats over for flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og ikke-vestlige indvandrere. Evalueringen indbefatter bl.a. udvikling af et evalueringsværktøj til at indsamle data om borgernes progression, gennemførelse af en effektmåling med brug af flere gensidigt supplerende økonometriske design samt kvalitativ indsamling af viden om erfaringer blandt professionelle aktører og borgere. Evalueringen munder ud i en slutrapport som dokumenterer indsatsen, vurderer dens effekter på målgruppen og kommer med anbefalinger med sigte på at hæve målgruppens beskæftigelse på landsplan.
Projektleder Frederik Thuesen, SFI
Deltagere Gabriel Pons Rotger, SFI
Vibeke Jakobsen, SFI
Periode 01.10.2016 - 15.11.2019
Status Aktivt
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Kontaktperson

Frederik Thuesen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 60 E-MAIL frt@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Beskæftigelse, Etniske minoriteter, Migration, Virksomheder, Integration, Flygtninge, Indvandrere

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk