SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsats og huslejenedsættelse.

Del
Landsbyggefondens 2011-14 pulje er en væsentlig videreførelse af den igangværende indsats mod den øgede segregering i samfundet, hvor socialt svage og sårbare borgere koncentreres i det almene boligbyggeri. Boligpolitisk er der en stor bevågenhed om og opbakning til at påvirke disse segregeringsprocesser. Samtidig er der stor opmærksomhed rettet mod at forbedre beboernes livschancer. Formålet med denne landsdækkende evaluering af 2011-14-midlerne er, at tilvejebringe viden om: 1) De boligsociale aktiviteters effekter og resultater for forskellige målgrupper, 2) Hvilke arbejdsmetoder, der har vist at have særlige gode effekter og resultater, 3) Hvilke arbejdsmetoder, der kan anvendes i forhold til kriminalitetsforebyggelse, skole og uddannelse, beskæftigelse samt forældrekompetencer og børns trivsel, fordi de viser gode effekter og resultater, og 4) Effekten af huslejenedsættelser for henholdsvis udlejning
Projektleder Gunvor Christensen, SFI
Deltagere Vibeke Jakobsen, SFI
Mikkel Giver Kjer, SFI
Rune Christian Holger Jørgensen, SFI
Line Mehlsen, SFI
Periode 01.08.2014 - 31.12.2020
Status Aktivt
Kontaktperson

Gunvor Christensen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 15 E-MAIL guc@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Samfund og sammenhængskraft
emneord: Boligsociale område, Boligsociale indsatser

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk