SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evaluering af ’Rehabilitering på ældreområdet’

Del
Rehabilitering er de senere år blevet udviklet, afprøvet og anbefalet som én af de bedste nye indsatser, der kan tages i brug for at sikre den ældre borger en bedre livskvalitet og for at fremtidssikre den danske ældrepleje. Regeringen og satspuljepartierne har afsat midler til at udvikle og afprøve en rehabiliteringsindsats for ældre borgere med funktionsevnetab. Indsatsen bygger på en håndbog med anbefalinger til rehabilitering på ældreområdet og afprøves i to kommuner i perioden 2014-2016. Udviklingen og afprøvningen af indsatsen er opdelt i hhv. en tilpasningsfase og en afprøvningsfase. Evalueringsprojektet består af tre separate men tæt knyttede delevalueringer, hhv. en implementeringsevaluering, en effektevaluering og en økonomisk evaluering, og evalueringsstrategien tager afsæt i et mixed-methods-design, hvor der indsamles kvalitative og kvantitative data. Evalueringer gennemføres i 2015-2017.
Projektleder Torben Fridberg, SFI
Periode 01.04.2014 - 06.12.2016
Status Afsluttet
Kontaktperson

Torben Fridberg

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 47 E-MAIL tf@vive.dk
Publikationer fra dette projekt
Forskningsemne

Dette projekt hører under Ældres levevilkår
emneord: Ældre

Søg på sfi.dk