SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evaluering af styrkelse af kvaliteten af anbragte børns undervisning

Del
SFI’s løsningsforslag vedr. evaluering af ”Styrkelse af kvaliteten af anbragte børns undervisning” sætter fokus på undervisning i de interne skoler, dels som en kortlægning af målbare udfordringer omkring de anbragtes deltagelse i undervisningen, de nationale test og deres mulighed for at gennemføre FSA, dels på de virksomme mekanismer, der forventeligt kommer ud af partnerskaber mellem lærere på de interne skoler og lærere på de omkringliggende folkeskoler, partnerskaber der er etableret som følge af Undervisningsministeriet satspuljeprojekt om styrkelse af kvaliteten af anbragte børns undervisning. Overordnet set sigter evalueringen mod at give en detaljeret og nuanceret viden om undervisningen på de interne skoler, såvel kvantitativt (i form af en baseline-måling og en slutevaluering) som kvalitativt (belyst fra elevernes perspektiv), samt viden om potentialer og udfordringer ved partnerskabet som metode. I lyset af rammerne for evalueringen (budgetmæssigt, omfangsmæssigt og praktisk) er der ikke tale om en effekt-evaluering, men snarere om en formativ evaluering, der genererer nuanceret viden gennem tætte beskrivelser. Evalueringen får dermed karakter af et omfattende case-studie, der kan bringe viden fra de etablerede partnerskaber til andre kommuner/skoler, der ønsker bedre muligheder for at samarbejde og vidensdele.
Projektleder Mette Lausten, SFI
Periode 15.12.2014 - 06.12.2016
Status Afsluttet
Afdeling VIVE Uddannelse
Kontaktperson

Mette Lausten

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 13 E-MAIL mel@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Skole og uddannelse
emneord: Inklusion, Anbringelser, Udsatte børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk