SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

EVALUERING AF UNGE I TFCO-BEHANDLING

Del
Treatment Foster Care Oregon (TFCO) er en 9-12 måneders, systemisk behandlingsindsats for unge med alvorlige adfærds- og/eller emotionelle problemer, f.eks. problemer med at begå sig i skolen, derhjemme eller generelt. Behandlingen gennemføres af en TFCO-organisation og består af en psykosocial indsats. Ved opstarten af TFCO-forløbet anbringes den unge midlertidigt hos en træningsfamilie, der er uddannet inden for TFCO-programmet. Under forløbet yder et professionelt TFCO-team støtte døgnet rundt til træningsfamilien, ligesom teamet yder intensiv behandling til både den unge og dennes primære omsorgspersoner. Formålet med indsatsen er, at den unge kan flytte tilbage til familien eller i egen bolig med kontakt til egen familie. På nuværende tidspunkt har vi ikke et samlet overblik over, hvor mange familier der har modtaget eller gennemført behandlingen, hvilken type unge og familier der henvises til TFCO, eller hvordan det efterfølgende er gået de unge, som fik TFCO. Med dette forskningsprojekt vil vi tilvejebringe denne viden ved hjælp af to evalueringsdesigns. For det første vil vi beskrive baggrundskarakteristika og problematikker for de familier og unge, som har modtaget TFCO, samt se på de unges udvikling før og efter behandlingen. For det andet vil vi gennemføre kvalitative interviews med udvalgte unge, biologiske forældre og træningsfamilier for at undersøge de unges, familiernes og træningsfamiliernes perspektiv på behandlingen. Resultaterne af undersøgelsen offentligøres primo 2018.
Projektleder Christoffer S. Sonne-Schmidt, SFI
Periode 01.04.2017 - 31.12.2018
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Christoffer S. Sonne-Schmidt

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 71 E-MAIL css@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie
emneord: Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Effektmåling, Mixed methods

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk