SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evaluering, effektmåling og samfundsøkonomisk analyse af initiativer vedrørende udsatte børn og unge under Lige Muligheder

Del
Hovedformålet med projektet - Evaluering, effektmåling og samfundsøkonomisk analyse af initiativer vedrørende udsatte børn og unge under Lige Muligheder - er at skabe viden om, hvilke af de ca. 50 projekter, der igangsættes under de fem initiativer under Handlingsprogrammet Lige Muligheder, der er effektive i forhold til at sikre, at udsatte børn og unge på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. Projektet skal kunne give svar på, hvordan de ca. 50 projekter gennemføres og med hvilke resultater, hvad effekten af projekterne er på kort og længere tid, hvilke forhold der i særlig grad fremmer positive resultater og effekter samt hvad de samfundsøkonomiske konsekvenser er ved de forskellige initiativer. Den samlede viden tilvejebringes gennem projektets seks dele: Beskrivelse af projekterne, løbende evaluering af projekterne, effektmåling og effektvurdering, samfundsøkonomisk analyse af initiativerne, løbende
Projektleder Jan Hyld Pejtersen, SFI
Deltagere Anna-Katharina Højen-Sørensen, SFI
Katrine Syppli Kohl, SFI
Karen Margrethe Dahl, SFI
Anemone Skårhøj, SFI
Helene Oldrup, SFI
Turf Böcker Jakobsen, SFI
Stéphanie Vincent Lyk-Jensen, SFI
Dorte Laursen Stigaard, SFI
Anders Posselt Langhede, SFI
Kresta Munkholt Sørensen, SFI
Periode 01.06.2009 - 31.12.2016
Status Afsluttet
Kontaktperson

Jan Hyld Pejtersen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 98 E-MAIL jhp@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Udsatte grupper
emneord: Børn og unge, Effektmåling, Mixed methods, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk