SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evalueringen af Funktionel Familieterapi (FFT)

Del
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd står for evalueringen af Funktionel Familieterapi (FFT). Evalueringsperioden forventes afsluttet i december 2017, og evalueringen har fokus på implementering, effekt og økonomi for de deltagende kommuner og andre leverandører. Den samlede evaluering skal danne grundlag for, at andre kommuner og leverandører fremadrettet kan tage stilling til, om de vil anvende FFT. Evalueringen vil tilvejebringe konkret viden om arbejdet med at implementere og drive et FFT-team, samt belyse effekten af FFT-behandlingen for de deltagende familier.
Projektleder Christoffer S. Sonne-Schmidt, SFI
Periode 01.02.2015 - 31.12.2017
Status Afsluttet
Kontaktperson

Christoffer S. Sonne-Schmidt

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 71 E-MAIL css@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Familie, Velfærdssamfundet

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk