SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Fængslende knudepunkter: Udrejsecentre, indespærring og mobilitet

Del
Projektet undersøger de nye danske udrejsecentre for afviste asylansøgere. Det er en del af the Carceral Mobilities Project (CAMP), der udforsker et centralt paradoks i Danmarks håndtering af asylansøgere gennem anbringelse i lejre. På den ene side er intentionen med lejre at kontrollere og styre mobile kroppe. På den anden side er de også forbundet til andre steder gennem kroppes bevægelser, sociale medier og gennem den viden og de praksisser som deres administratorer benytter sig af. Lejre er derfor grundlæggende både indespærringssteder og forbindelsespunkter, der kæder sammen og muliggør mobilitet. For at forstå den asyl-”lejring” (encampment) der er under udvikling i Europa er det nødvendigt empirisk og analytisk at undersøge dette paradoks af forbundenhed og indespærring - af fængslende knudepunkter (carceral junctions). Projektet og de andre CAMP-delprojekter vil derfor undersøge: Hvordan flygtninge finder vej ind i og gennem det danske lejrings-landskab; men også hvordan lejrene selv fungerer, er indbyrdes forbundne, forandrer sig og ”rejser”. Ved at samle disse perspektiver udvikler projekterne det teoretiske begreb ”fængslende knudepunkt” (carceral junction) for bedre at indfange de paradoksale virkemåder og konsekvenser af asyllejre i Danmark og Europa.
Projektleder Katrine Syppli Kohl, SFI
Periode 01.10.2017 - 01.05.2020
Status Aktivt
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Kontaktperson

Katrine Syppli Kohl

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 27 E-MAIL ksk@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Samfund og sammenhængskraft, Udsatte grupper
emneord: Etniske minoriteter, Migration, Eksklusion, Flygtninge, Indvandrere, Marginalisering, Udsatte børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk