SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Familieprocesser blandt børn af fængslede

Del
Mange studer viser, at børn af fængslede klarer sig dårligere end deres jævnaldrende. I artiklen undersøges hvilke mekanismer der bidrager til disse negative resultater. Det gøres ved at empirisk at test Family Stress-Proximal Process (FSPP) model (Arditti, 2016; 2017). Et fokus på proksimale processer giver potentielt kritiske svar på spørgsmål om, hvorfor forældrenes fængsling påvirker børn negativt og hvad vi kan gøre ved det.
Projektleder Signe Frederiksen, SFI
Periode 01.05.2018 - 01.05.2019
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Signe Frederiksen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 50 E-MAIL sfn@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie
emneord: Udsatte børn og unge, Familiebaggrund, Familiemønstre

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk