SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Flertydig Asylaktivering: en undersøgelse af Danmarks forvaltning af asylmigranter

Del
Flygtningekrisen har ledt til en stigende interesse for, hvordan asylmigranter bedst modtages og integreres i samfundet. Projektet vil formidle udvalgte forskningsresultater fra ph.d.-afhandlingen Asylaktivering og Ambivalens: forvaltningen af asylansøgere på asylcentre (Kohl, 2015), der undersøger det obligatoriske aktiveringsprogram for asylansøgere som en case til at belyse håndtering af en sårbar migrantgruppe i det danske samfund. Gennem en analyse af reformen af voksenuddannelse og aktiveringen af asylansøgere (VUA-reformen) fra 2003 og data erhvervet gennem deltagerobservation i jobcenteret på to store danske asylcentre i 2011 og 2012 samt fokusgruppeinterviews med jobcentermedarbejdere og asylansøgere vil artiklen vise, hvordan VUA-reformens redskaber og mål spilles ud i hverdagens møder mellem medarbejdere og asylansøgere i jobcentrene. Undersøgelsens resultater vil kunne udgøre et vigtigt vidensgrundlag i designet af fremtidige indsatser rettet mod at forbedre asylansøgeres trivsel og integrationsudsigter i det danske samfund. Projektet forventes afsluttet september 2016. Produktet vil være en akademisk artikel til publikation i et fagfællebedømt sociologisk tidsskrift.
Projektleder Katrine Syppli Kohl, SFI
Periode 01.02.2016 - 31.12.2017
Status Afsluttet
Afdeling VIVE Uddannelse
Kontaktperson

Katrine Syppli Kohl

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 27 E-MAIL ksk@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse
emneord: Beskæftigelse, Etniske minoriteter, Kompetencer, Ledighed, Migration, Flygtninge, Ledelse, Levevilkår

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk