SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Forskellige ansættelseskonstruktioner på det kommunale arbejdsmarked

Del
Projektets overordnede formål er at skabe et fælles vidensgrundlag om udbredelsen af forskellige ansættelseskonstruktioner på det kommunale område, således at fornemmelser og bekymringer kan byttes til viden. Projektet består af en kortlægning af omfanget og udviklingen i forskellige ansættelseskonstruktioner på det kommunale område samt en dyberegående undersøgelse af kommunale erfaringer og udfordringer med forskellige ansættelseskonstruktioner. Til kortlægningen vil der blive anvendt registerdata samt surveydata. Den dyberegående undersøgelse vil benytte sig af dokumenter og interview indsamlet i 3 kommuner og et antal arbejdspladser.
Projektleder Helle Holt, SFI
Deltagere Mona Larsen, SFI
Periode 15.06.2017 - 09.09.2018
Status Afsluttet
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Kontaktperson

Helle Holt

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 48 E-MAIL hh@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Beskæftigelse, Mixed methods

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk