SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Fortællinger om stofviden, identitet og egenomsorg i interviews med borgere med stofmisbrug

Del
Baggrund: Projektet undersøger fortællinger om sammenhængen mellem viden og stofmisbrug i interviews med borgere, der har et stofmisbrug. Tidens evidensbaserede narkotikapolitikker opererer ofte med et ensidigt vidensbegreb, der fx forstår viden som ekspertise, der informerer virkningsfulde indsatser, og som handlingskorrigerende, fordi den sætter rationelle og ansvarlige borgere i stand til at træffe oplyste valg (Fraser, 2010; Bunton, 2001). Et sådant vidensbegreb privilegier medicinsk ekspertise og har omvendt en tendens til at overse eller undertrykke andre former for viden, fx stofmisbrugende borgeres hverdagserfaringer (Lancaster 2014). På basis af kvalitative interviews med borgere med problematisk stofbrug vil dette projekt undersøge hvordan borgere af forskellige sociale profiler fremstiller deres viden om de stoffer, de tager og hermed forbundne risici, samt om hvad disse fremstillinger gør. Metode: Projektets datagrundlag er semistrukturerede interviews med 106 personer i alderen 17-67 år, der har et højrisikoforbrug af ulovlige stoffer såsom kokain, opioider, cannabis og ecstasy (k = 40, m = 66), eller som er i behandling for et. Vi har samplet personer af varierende sociale profiler (mht. køn, alder, levegrundlag, behandlingsstatus, levested og sværhedsgraden af sociale problemer) og kodede interviewudskrifter tematisk. Dataindsamlingen fandt sted i sidste halvdel af 2016 i forbindelse med SFI’s undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv.
Projektleder Katrine Syppli Kohl, SFI
Periode 01.03.2017 - 01.03.2019
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Katrine Syppli Kohl

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 27 E-MAIL ksk@vive.dk

Søg på sfi.dk