SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede

Del
Der er en markant stigning i anvendelsen af fængselsstraf i Danmark gennem det sidste årti. Fængselsstraf berører imidlertid ikke blot det enkelte lovbrydende individ, men får også konsekvenser for den indsattes børn. Den foreliggende forskning peger således på, at en forældres fængsling berører både familiens økonomiske situation og sammensætning. Desuden oplever børn af fængslede usikkerhed, tabu og social eksklusion i forhold i skole og fritiden. Der findes imidlertid stort set ingen særlige indsatser rettet mod denne børnegruppe, hvilket er baggrunden for dette projekt, som med kvantitative og kvalitative metoder vil skabe forskningsbaseret viden om omfang og karakter af de forskellige konsekvenser af forældres fængsling fra børnenes perspektiv i en dansk kontekst. Vi vil primært fokusere på forandringer i familieforhold, økonomiske vilkår, den tilbageblevne forældres håndtering af den særlige situation og social eksklusion blandt kammerater. Projektet vil, i samarbejde med professionelle, udvikle konkrete løsningsforslag, som kan forbedre forholdene for børnegruppen. Samarbejdsgruppen og følgegruppen vil blive sammensat, så den frembragte viden og løsningsforslag spredes blandt centrale aktører på feltet. I international sammenhæng er projektet unikt, idet det både vil frembringe en stor kvantitativ database om disse børn, såvel som det vil undersøge børnenes egne perspektiver.
Projektleder Helene Oldrup, SFI
Deltagere Signe Frederiksen, SFI
Sofie Henze-Pedersen, SFI
Rikke Fuglsang Olsen, SFI
Periode 31.03.2014 - 31.12.2017
Status Afsluttet
Kontaktperson

Helene Oldrup

Kontaktperson
DIREKTE E-MAIL
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Udsatte grupper
emneord: Udsatte børn og unge, Familiebaggrund, Familiemønstre

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk