SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Hvordan går det de adopterede børn i Danmark?

Del
På den ene side viser en dansk forskningsoversigt, at hvor adoptioner er anvendt som indsats i stedet for anbringelse på en døgninstitution eller hos plejeforældre, har børn, der er adopterede, en bedre fysisk udvikling, bedre skolefærdigheder, færre adfærdsmæssige og mentale udfordringer end pleje- og institutionsanbragte børn. På den anden side viser flere internationale studier, at adoptionen kan resultere i en identitetskrise for de adopterede, som kan påvirke barnets adfærdsmæssige og emotionelle udvikling. Svenske, canadiske og danske undersøgelser giver en mistanke om, at udenlandsk udseende kan give børn, der er adopterede, nogle oplevelser med diskriminering alene på grund af udseende. Intrafamiliært kan den adopteredes udseende blive italesat (såvel positivt som negativt), hvilket også kan medføre tanker og overvejelser om identitet (Ankestyrelsen, 2014; Christoffersen, 2012). Nogle forskningsresultater både fra udlandet og fra Danmark giver en mistanke om, at nogle af de børn, der er adopterede, har en overrisiko for sociale og følelsesmæssige udfordringer, men vi ved ikke, hvor stort problemet er i Danmark. For at udvikle den bedst mulige vejledning, støtte og rådgivning (PAS), der er henvendt til adoptivfamilien og den adopterede før og efter adoptionen, er det af betydning at kende de særlige udfordringer, som forekommer på dette område. De overordnede forskningsspørgsmål: Hvordan klarer de adopterede børn sig på langt sigt i forhold til uddannelse, social tilpasning, helbredsmæssigt og i forhold til mentale og følelsesmæssige udfordringer? For at undersøge dette problemfelt anvender vi både kvantitative og kvalitative metoder.
Projektleder Mogens Christoffersen, SFI
Periode 01.09.2015 - 06.12.2016
Status Afsluttet
Kontaktperson

Mogens Christoffersen

Kontaktperson
DIREKTE E-MAIL
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie
emneord: Familie, Børn og unge, Udsatte børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk