SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Hvorfor læser højt begavede og kvalificerede børn fra lavtuddannede hjem ikke en videregående uddannelse?

Del
Det er velkendt, at det særligt er de lavtuddannedes børn, der statistisk bliver mindre uddannet end de højtuddannedes børn. Mere overraskende er det, at kun halvdelen af gruppen af højt begavede og kvalificerede børn med lavtuddannede forældre (de med et højt gymnasiekaraktergennemsnit) vælger at læse en videregående uddannelse, mens mere end 80 % af de højtuddannedes begavede børn læser videre. Dette forskningsprojekt vil systematisk adressere dette forhold for første gang ved at sætte fokus på denne ’intelligensreserve’ blandt de lavtuddannedes børn, som denne gruppe tidligere er blevet kaldt. Hvorfor er det så beskeden en andel af de begavede børn med lavtuddannede forældre, der vælger at uddanne sig videre? Hvad er årsagerne til, at halvdelen af de unge fra lavtuddannede hjem med et højt gymnasiegennemsnit ikke vælger at bruge deres gennemsnit til at læse en videregående uddannelse? Projektet analyserer dette ved hjælp af registerdata, og resultaterne offentliggøres som en Rockwool-publikation og en videnskabelig artikel. Resultaterne forventes offentliggjort primo/medio 2016.
Projektleder Jens-Peter Thomsen, SFI
Periode 01.06.2015 -
Status Aktivt
Kontaktperson

Jens-Peter Thomsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 35 E-MAIL jpt@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse
emneord: Ulighed, Ungdomsuddannelse, Familiebaggrund, Familiemønstre, Social arv

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk