SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Information, forbrugervalg og kvalitet i den primære sundhedssektor

Del
At øge mulighederne for patienter at vælge udbydere har været en populær foranstaltning i den internationale sundhedspolitik i de seneste årtier. Patientvalg antages at forbedre matchningen mellem patienter og udbydere og styrke incitamenter til at forbedre kvaliteten. Men dette kræver, at patienterne har adgang til tilstrækkelig information om kvalitetsforskellene mellem udbydere, at patienterne bruger kvalitetsinformation når de vælger en udbyder, og at valg af udbyder påvirker den modtagne pleje. Det er ikke kendt, om eksisterende patientvalgsystemer i den primære sundhedssektor opfylder disse krav. Projektet undersøger, hvordan information om udbydere kan bruges til at forbedre matchningen mellem patienter og udbydere og udvikle kvaliteten i den primære sundhedssektor. Projektet bruger et unikt datasæt, hvor information fra randomiserede felteksperimenter kombineres med data om patienternes baggrund og valg af udbydere, samt egenskaber hos udbydere i den primære sundhedssektor. Vi vil undersøge, om patienter bruger tilgængelig information og vælger udbydere med høj kvalitet. Eksperimenterne viser, om patienterne reevaluerer deres valg af udbyder, når de modtager personlig information om nærliggende udbydere, hvis effekten vedvarer eller ej og om informationen påvirker individernes forbrug af pleje. Heterogenitet over socioøkonomisk status, køn og etnicitet studeres også.
Projektleder Jens Dietrichson, SFI
Periode 01.01.2018 - 31.12.2020
Status Aktivt
Afdeling VIVE Effektmåling
Kontaktperson

Jens Dietrichson

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 97 E-MAIL jsd@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Sundhedsøkonomi, Effektmåling

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk