SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kortlægning af det kønsopdelte arbejdsmarked

Del
Det er velkendt, at det danske arbejdsmarked - ligesom andre arbejdsmarkeder i Europa - i høj grad er kønsopdelt. Det kønsopdelt arbejdsmarked indebærer bl.a. økonomisk ineffektivitet, fordi kvinders og mænds kompetencer ikke er udnyttet på den mest effektive måde. Et kønsopdelt arbejdsmarked kan derfor forøge den risiko for arbejdskraftmangel og lønpres, der potentielt kan opstå som følge de forventede fremtidige demografiske udfordringer. Projektets formål er for det første at belyse udviklingen i kønsopdelingen på det danske arbejdsmarked i løbet af de sidste to årtier. For det andet er formålet at belyse mobilitet på individniveau ved at undersøge mobiliteten mellem sektorer og brancher. Endelig for det tredje er formålet at belyse udviklingen i kønsopdelingen i uddannelsessystemet.
Projektleder Mona Larsen, SFI
Deltagere Helle Holt, SFI
Malene Rode Larsen, SFI
Periode 15.12.2014 - 31.12.2017
Status Afsluttet
Kontaktperson

Mona Larsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 75 E-MAIL ml@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Arbejdsmarkedet, Ligestilling

Søg på sfi.dk