SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kortlægning af metoder på æresområdet

Del
Baggrunden for kortlægning af metoder på æresområdet er, at nogle unge i især etniske minoritetsfamilier og -miljøer udsættes for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Sådanne konflikter og kontrol kan antage mange forskellige former og have forskellige grader af alvor. Dette projekt skal afdække såvel behov hos målgruppen, som metoder, der kan bruges i forhold til disse behov. Afdækningen sker såvel igennem interviews med eksperter og forskere i Danmark, Sverige, Norge og Holland, sin igennem afsøgning af relevant litteratur. Relevant er metoder, der kan anvendes til forebyggelse, identifikation, risikovurdering og håndtering af æresrelaterede sager i forhold til målgruppen, der dækker et bredt aldersspænd fra unge under 15 år, til personer over 18 år. På baggrund af afdækningen udarbejdes såvel et notat til SIRI i forhold til den dokumentation, der underbygger de identificerede metoder, som et metodekatalog til praktikere, der arbejder med målgruppen.
Projektleder Anika Liversage, SFI
Deltagere Helene Jepsen, SFI
Periode 01.06.2017 - 31.12.2018
Status Aktivt
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Kontaktperson

Anika Liversage

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 57 E-MAIL ani@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Efterkommere, Etniske minoriteter, Familiebaggrund, Flygtninge, Indvandrere, Litteraturstudie

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk