SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kortlægning af viden om opdragelse

Del
Projektet skal kortlægge eksisterende forskning om udbredelsen af forskellige opdragelses- og familiepraksis, om baggrunden for disse opdragelses- og familiepraksisser og om konsekvenser af opdragelse og familiepraksis for børnene. Kortlægningen fokuserer på dansk og skandinavisk forskning, men beskriver også forskning fra andre lande i det omfang resultaterne er relevante i en dansk sammenhæng.<br/>Udover beskrivelsen af eksisterende forskning vil projektet bruge eksisterende børneforløbsdata, ’Årgang 95’ og ’Børn og Unge i Danmark’ til at lave nye analyser af sammenhænge mellem opdragelsespraksis og børn og unges trivsel.
Projektleder Karen Margrethe Dahl, SFI
Periode 01.02.2018 - 26.09.2018
Status Afsluttet
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Karen Margrethe Dahl

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 39 E-MAIL kmd@vive.dk
Publikationer fra dette projekt
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge, Familie, Familiebaggrund, Familiemønstre, Litteraturstudie, Social arv

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk