SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Lær med familien

Del
Dette studie undersøger, hvordan involvering af forældre kan biddrage til børns læring med udgangspunkt i en ’whole school approach’. SFI – Det Nationale forskningscenter for Velfærd har i denne rapport foretaget en virkningsevaluering af pilot-projektet ’Lær med Familien’, som er udviklet og implementeret af Landsorganisationen Skole og Forældre i samarbejde med UCC og VIA. Data er indsamlet gennem spørgeskemaer målrettet forældre og folkeskoleelever fra 2., 5. og 8. klassetrin samt fokusgruppeinterviews fortaget blandt forældre og pædagogisk personale på de involverede skoler. Formålet med projektet ’Lær med Familien’ er at øge elevernes læringsudbytte og trivsel gennem et styrket skole-hjem samarbejde. Intentionen med projektet er således at understøtte forældres deltagelse i børns læringsaktiviteter for at opnå folkeskolereformens tre centrale mål, om at 1) øge elevernes læringsudbytte, 2) mindske betydningen af social baggrund for elevernes faglige resultater og 3) styrke elevernes trivsel og tillid til folkeskolen.
Projektleder Mikkel Giver Kjer, SFI
Periode 01.02.2017 - 31.12.2019
Status Aktivt
Afdeling VIVE Styring og ledelse
Kontaktperson

Mikke Giver Kjer

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 19 E-MAIL mgk@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Skole og uddannelse
emneord: Børn og unge, Skole og uddannelse, Kompetencer, Skolegang, Komparative analyser, Mixed methods

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk