SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Læringscafeer og skolesamarbejde

Del
SFI - Det Nationale forskningscenter for Velfærd – har i samarbejde med Red Barnet Ungdom evalueret et ny et nyt frivilligdrevet læringscafekoncept, som i væsentlig højere grad end den klassiske lektiecafe imødekommer både fagligt og socialt udsatte børns behov. Det nye læringscafékoncept består af to centrale elementer: • Træning af faglige færdigheder gennem aktiv læring: børnene modtager ’tutoring’ og faglig støtte gennem frivilliges facilitering af læringsøvelser og bevægelse • Tæt skolesamarbejde: kontaktlærere henviser børnene med størst behov for faglig og personlig støtte og definerer faglige indsatsområder i læringscafeen Med dette koncept er det Red Barnet Ungdom intention – og på linje med folkeskolereformens ambition om dette – at øge fagligt svage elevers niveau kan indfris via samarbejde med civilsamfundet. SFI har via en virkningsevaluering undersøgt progressionen hos de deltagende elever fra starten af deres læringscaféforløb til slut. For at understøtte, at elevernes progression kan tilskrives læringscaféernes arbejde, er virkningsevalueringen kombineret med en række fokusgruppeinterviews med lærere.
Projektleder Mikkel Giver Kjer, SFI
Periode 01.01.2017 - 31.12.2018
Status Aktivt
Afdeling VIVE Styring og ledelse
Kontaktperson

Mikke Giver Kjer

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 19 E-MAIL mgk@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse
emneord: Udsatte børn og unge, Etniske minoriteter, Indvandrere, Familiebaggrund, Inklusion, Kompetencer

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk