SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Levevilkår for de mest udsatte

Del
I dette kapitel undersøger jeg levevilkårene for de mest udsatte borgere, inspireret af bl.a. Bourdieus begreber om økonomisk, social og kulturel kapital, og suppleret med helbredsmæssig udsathed. De mest udsatte familier har ofte så mange, og så multidimensionale problemer, at det kræver langvarig og intensiv støtte at forandre denne situation. Det er nødvendigt at kende og medreflektere familiens egen oplevelse af udfordringer, handlemuligheder og barrierer, hvis de skal hjælpes ind i en forandringsproces, da det, der udefra ser ud som samme udsathed, leves og opleves fuldstændig forskelligt. De færreste tiltag har imidlertid den helhedsorienterede tilgang, som disse familiers udfordringer kræver. I bedste fald kompenserer indsatserne for familiernes problemer, men de færreste indsatser modvirker de bagvedliggende sociale problemer og overførslen af ressourcemangel på tværs af generationer. De forholder sig dermed ikke til hele den situation, der bidrager til at fastholde familien i udsathed. Skal man reducere den intergenerationelle transmission i de allermest udsatte familier, skal vi blive bedre til at hjælpe forældrene, både med at håndtere deres egen situation og med at kunne støtte deres børns trivsel, skolegang, fritid etc. Herunder er det vigtigt med en høj kvalitet i de samfundsmæssige institutioner, hvor alle børn kommer, nemlig sundhedspleje, dagtilbud og skole.
Projektleder Anne-Dorthe Hestbæk, SFI
Periode 01.01.2018 - 31.12.2018
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Anne-Dorthe Hestbæk

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 94 E-MAIL adh@vive.dk
Publikationer fra dette projekt
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie
emneord: Familiebaggrund

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk