SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

MATURE - Fremtidens ældreservice

Del
I de kommende årtier vil både antallet og andelen af ældre i samfundet stige markant, og de vil have meget forskellige ressourcer, ønsker og behov. Hvis samfundet med succes skal håndtere denne udfordring, er det nødvendigt at organisere fremtidens velfærdsservice på nye måder. Projektet MATURE har til formål at hjælpe samfundet med denne opgave ved at kortlægge, analysere og fremskrive ældres behov og præferencer, samt bidrage med ny viden til optimering af velfærdsservicen. MATURE afprøver også, hvordan sociale og teknologiske løsninger kan imødekomme ældres behov og forbedre deres livskvalitet, samtidig med at samfundets udgifter til velfærdsservice reduceres. Konkret afprøves og evalueres følgende innovationer: 1) en social innovation baseret på en deleøkonomisk tilgang, udviklet i samarbejde med ældre borgere, 2) telemedicinsk teknologi til at forebygge sygdom og akutte indlæggelser 3) velfærdsteknologiske løsninger på plejecentre med fokus på beboernes livskvalitet. På basis af den opnåede forskningsviden udvikles der scenarier om fremtidens velfærdsløsninger og deres brugere; konkrete anbefalinger til organiseringen af fremtidens ældrepleje; samt efteruddannelsesmoduler til bl.a. sygeplejersker og socialrådgivere.
Projektleder Anu Siren, SFI
Periode 01.02.2017 - 31.12.2020
Status Aktivt
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Kontaktperson

Anu Siren

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 53 E-MAIL anu@vive.dk
Nyheder og artikler om dette projekt
Forskningsemne

Dette projekt hører under Samfund og sammenhængskraft, Ældres levevilkår
emneord: Frivilligt arbejde, Samfundsdeltagelse, Ældre

Søg på sfi.dk