SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Micro-educational assortative mating

Del
I sociologisk og demografisk forskning har man set familiedannelse som et centralt element i forhold til at afdække samfundsmæssige uligheder og intergenerationelle transmissioner af ressourcer. I dette projekt udnytter vi danske registerdata og undersøger om homogami er relateret til, ikke bare uddannelsesniveau, men også til bestemte typer uddannelser. Tidligere forskning har brugt højt aggregerede uddannelsesklassifikationer, som skjuler socialiseringsmønstre der knytter til bestemte uddannelser. Vi bidrager til eksisterende forskning ved at: 1) arbejde med en meget detaljeret uddannelsesklassifikation; 2) undersøge hvis og hvordan uddannelsesmæssigt homogami har udviklet sig med uddannelsesekspansionen; 3) undersøge hvordan giftemønstre påvirker økonomisk ulighed; 4) rette særligt fokus på børnenes livsbetingelser ved at se på ægteskabsmønstrenes effekt på børnenes familiedannelse og børnenes uddannelsesvalg.
Projektleder Jens-Peter Thomsen, SFI
Periode 01.09.2015 - 31.12.2016
Status Afsluttet
Kontaktperson

Jens-Peter Thomsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 35 E-MAIL jpt@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Familiebaggrund, Familiemønstre, Ulighed

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk