SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Mønsterbryderindsatser på de videregående uddannelser

Del
Baggrunden for projektet er, at der på trods af formel lige adgang til de videregående uddannelser, fortsat er en meget større sandsynlighed for at danske unge får fx en kandidatuddannelse, hvis deres forældre også har en kandidatuddannelse end hvis forældrene er ufaglærte. Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker derfor at indsamle forskningsbaseret viden om, hvilke indsatser kan forventes at bidrage til at tiltrække og fastholde unge fra ikke-uddannelsesvante hjem på de videregående uddannelser. Der foretages en kortlægning af den internationale forskningslitteratur på området, hvor fokus er på studier, der undersøger virkningen af konkrete indsatser målrettet unge fra ikke-uddannelsesvante hjem, der søger optagelse på eller er i gang med en videregående uddannelse. Indsatserne skal have til hensigt at øge optagelse af elever fra ikke-uddannelsesvante hjem og for de elever, der er i gang med en videregående
Projektleder Chantal Nielsen, SFI
Deltagere Martin D. Munk, SFI
Mai Tødsø Jensen, SFI
Kirstine Kamsten, SFI
Anne-Marie Klint Jørgensen, SFI
Periode 01.01.2015 - 31.12.2015
Status Ikke påbegyndt
Afdeling VIVE Uddannelse
Kontaktperson

Chantal Nielsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 55 E-MAIL cpn@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Skole og uddannelse
emneord: Social arv, Erhvervsuddannelse, Skole og uddannelse

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk