SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Offerundersøgelsen 2018

Del
Formålet med dette projekt er at bidrage med ny viden om konsekvenserne ved at være offer for grov kriminalitet, relevant for såvel ofrene og deres familier som praktikere, politikere og forskere. Kortlægningen bidrager med viden om udsatte befolkningsgrupper, der kan tjene som grundlag for konkrete rehabiliteringsindsatser. Fx at en bestemt gruppe er særligt udsat. Viden om konsekvenserne giver et effektivt værktøj til at hjælpe ofrene tilbage på sporet. Fx at visse grupper af ofre har særligt svært ved at komme i job mens andre har øget risiko for at blive ofre igen.<br/>Projektet bidrager dermed ny viden om årsager og konsekvenser af personforbrydelser. Viden, som hjælper ofre og deres familier til en mere effektiv rehabilitering. Ved at kombinere forskellige datakilder om hele den danske befolkning kan vi foretage en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, som er særligt udsatte for forskellige typer af forbrydelser, og bestemme hvordan forbrydelser kan have vidtrækkende konsekvenser for ofrenes familie- og arbejdsliv mange år frem. Projektet besvarer centrale spørgsmål om risici og konsekvenser af personforbrydelser, der i international forskning endnu er ubesvaret. Vi sammenkæder oplysninger fra bl.a. Rigspolitiets Offerdatabase og Danmarks Statistik om hele befolkningen for perioden 1980 til 2015 ift. demografi, beskæftigelse og sundhed. Dermed kan vi kortlægge, hvilke befolkningsgrupper, der over tid, er blevet særligt udsatte for forbrydelser og i hvilket omfang. Vi anlægger et livhistorisk perspektiv, hvor vi ved at følge personer over en tidsperiode besvarer kausale spørgsmål om konsekvenserne af at blive offer for personforbrydelser på forskellige tidspunkter i livet ift. ofrenes familie- og arbejdsliv. Fx i hvilken grad vold i barndommen fører til problemer senere hen i livet, og om konsekvenserne er de samme for børn af velstillede og mindre velstillede familier. Den unikke kombination af data tillader, at vi også kan måle konsekvenserne for andre familiemedlemmer (fx forældre eller søskende).
Projektleder Stefan Bastholm Andrade, SFI
Periode 01.02.2018 - 31.12.2019
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Stefan Bastholm Andrade

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 52 E-MAIL sba@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Udsatte grupper
emneord: Udsatte børn og unge, Familiebaggrund, Kriminalitet, Marginalisering

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk