SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Older workers' labour market participation

Del
Stigning i ældres arbejdsmarkedsdeltagelse i Skandinavien og Tyskland – Betydning af ændring i uddannelse, helbred og økonomiske incitamenter. I Danmark såvel som i de fleste andre velstående OECD lande er de demografiske fremskrivninger frem til midten af århundredet karakteristika ved, at befolkningen i alderen 65 år og derover udgør en stigende andel af befolkningen. Denne udviklingstendens repræsenterer en udfordring for velfærdssamfundet og danner udgangspunkt for politiske diskussioner af initiativer og instrumenter, der kan bidrage til at forøge ældre arbejdsmarkedsdeltagelse. På det seneste er ældres deltagelse på arbejdsmarkedet rent faktisk steget. Formålet med dette papir er at beskrive og diskutere, hvad der har drevet denne udvikling i Danmark, Sverige og Tyskland siden midten af 1990erne. Fokus er især rettet mod udviklingen blandt personer over 65 år.
Projektleder Mona Larsen, SFI
Periode 01.03.2015 - 31.12.2016
Status Afsluttet
Kontaktperson

Mona Larsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 75 E-MAIL ml@vive.dk
Publikationer fra dette projekt
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Ældres levevilkår
emneord: Arbejdsmarkedet, Arbejdsudbud, Tilbagetrækning, Pension

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk