SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

PERSIST

Del
Dette projekt undersøger frafald på videregående uddannelser, med et særligt fokus på professionsuddannelser, som sygeplejerske, lærere og social rådgivere. Projektet består af fire arbejdspakker. I arbejdspakke 1 anvendes registerdata til komparativt at undersøge frafaldsmønstre i Danmark og Norge. I arbejdspakke 2 og 3 undersøges kvalitativt norske frafaldsmønstre, ved at applicerer Tinto’s model for fastholdelse og frafald. I arbejdspakke 4 analyseres arbejdsmarkeds- og indkomsteffekter for frafaldne og ikke-frafaldne i Danmark og Norge.
Projektleder Jens-Peter Thomsen, SFI
Periode 01.09.2018 - 31.01.2021
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Jens-Peter Thomsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 35 E-MAIL jpt@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse, Udsatte grupper
emneord: Arbejdsudbud, Kompetencer, Familiebaggrund, Familiemønstre, Ungdomsuddannelse, Udsatte børn og unge, Velfærdssamfundet, Levevilkår, Ulighed, Social arv

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk